We take digital experiences to the next level

We are Outsourcing and Outstaffing company creating functional digital products that bring value!

Your ideas become a reality,as we thrive to bring you success!

Основні поняття

Сайт – особистий сайт рибальського клубу Солтанівка, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://soltanovka.com/

Користувач – фіз або юр особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотного зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Загальні положення

2.1. Політика конфіденційності сайту рибальського клубу Солтанівка є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотного зв’язку на Сайті.

2.2. Основною метою Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від не санкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Дана редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Керівництво сайту має право на зміни в Політики конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://soltanovka.com/

2.7. При використанні Форми зворотного зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.8. Співробітники Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.

ЗБІР І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Особиста інформація Користувача такі як: ім’я, прізвище, e-mail, телефон, skype і ін., Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем співробітникам Сайту, через Форму зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Менеджер Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, e-mail, телефон, skype і ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту .

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг пропонованих на Сайті.

Зберігання персональних даних

Особиста інформація Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 Політики конфіденційності.

Передача персональних даних

5.1. Особисту інформацію Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених в Згоду з розсилкою.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

Терміни зберігання персональних даних

6.1. Особиста інформація Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

Обов’язки користувачів

Користувачі можуть отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

Заходи для захисту інформації про користувачів

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.